پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی

پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی 1387 با روایی و پایایی 23 سوالی و تفسیر و نمره گذاری آن

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 20 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه‌ي روابط عاطفي موجود در خانواده(علوي، 1387) شامل 23 سؤال چهار گزينه‌اي (اصلاً، به‌ندرت، تاحدودي، و كاملاً) پرسشنامه‌ي روابط عاطفي موجود در خانواده مشتمل بر 23 سؤال چهار گزينه‌اي بوده كه سؤال‌هاي 1 تا 12، 16، 17 و 23 به گزينه‌هاي‌ اصلاً، به‌ندرت، تاحدودي، و كاملاً به ترتيب امتيازهاي 0 تا 3 و در سؤال‌هاي 13 تا 15 و 18 تا 22 23 به اين گزينه‌ها‌ امتيازهاي 3 تا 0 اختصاص مي‌يابد. در نتيجه دامنه نمره روابط عاطفي موجود در خانواده بين 0 تا 69 بوده و نمره كمتر بيانگر روابط عاطفي نامطلوب‌تر است و هرچه امتياز بالاتر باشد، روابط عاطفي موجود در خانواده بهتر است. 

 

 

 

به كمك جدول 3-2 مي‌توان وضعيت روابط عاطفي موجود در خانواده هر فرد را مشخص نمود.

تفسير پرسشنامه روابط عاطفي موجود در خانواده

جمع امتيازات    تفسير
0 تا 34    روابط عاطفي نامطلوب
35 تا 57    روابط عاطفي نسبتاً مطلوب
58 تا 69    روابط عاطفي مطلوب

 

 

 

 

روايي پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی

منظور از روايي پرسشنامه ‌آن است كه ابزار اندازه‌گيري تا چه اندازه صفت متغير مورد نظر را را مي‌سنجد و روايي محتوي يك آزمون يا پرسشنامه مربوط به آن است كه سؤال‌هاي پرسشنامه تا چه اندازه نمونه‌اي معرف از حوزه مورد بررسي يا ارزشيابي است (بازرگان، 1383: 212). روايي صوري پرسشنامه ها به شيوه سيگماي شمارشي با استفاده از نظر 4 تن از اساتيد بخش علوم تربيتي دانشگاه شهيد باهنر بدست آمده است.
بر این اساس روايي پرسشنامه‌ي روابط عاطفي موجود در خانواده 98% محاسبه گرديد.

 

 

 

 

پايايي پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی

پايايي يا قابليت اعتماد يك ابزار اندازه‌گيري نشان مي‌دهد كه نتايج حاصل از ابزار اندازه‌گيري تا چه اندازه ثبات داشته و سازگار است (بازرگان، 1383: 209).
در صورتي كه آزمون يا پرسشنامه از چند مجموعه آرمون فرعي يا سؤال با طيف چند درجه‌اي تشكيل شده باشد مي‌توان از روش آلفاي كرونباخ  استفاده نمود. محاسبات لازم با استفاده از اين روش انجام شد و پايايي پرسشنامه‌ي رفتار ديني 848/0، پرسشنامه‌ي روابط عاطفي موجود در خانواده 946/0 و پرسشنامه‌ي خود شكوفايي 562/0 محاسبه گرديد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از download

خرید فایل word پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از download

دانلود پروژه پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از download

خرید پروژه پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از download

دانلود فایل پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از download

دانلود پروژه پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از download

خرید پروژه پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از download

دانلود مقاله پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از download

دریافت مقاله پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از download

خرید فایل پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از download

دانلود تحقیق پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از download

خرید مقاله پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از download

دانلود مقاله پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از www

خرید پروژه پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از www

دانلود فایل پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از www

دریافت فایل word پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از www

دانلود فایل پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از www

دریافت فایل word پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از www

دانلود فایل word پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از www

خرید فایل پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از www

دانلود تحقیق پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از www

دانلود پروژه پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از www

خرید کارآموزی پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از www

دانلود مقاله پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از word

دانلود فایل پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از word

خرید فایل word پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از word

دانلود فایل پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از word

دریافت تحقیق پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از free

دانلود مقاله پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از free

خرید تحقیق پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از free

دانلود پروژه پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از free

دانلود فایل word پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از free

دریافت مقاله پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از free

دانلود فایل پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از free

دانلود فایل پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از free

خرید کارآموزی پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از free

دریافت فایل word پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از free

خرید تحقیق پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده علوی با روایی و پایایی از free


مطالب تصادفی